Advantica
Cloud Core Banking System

System bankowy dopasowany do Twoich potrzeb

Advantica Cloud Core Banking System to nasz autorski i niezawodny system bankowości elektronicznej, który dostarcza w pełni kompleksową usługę core banking.

Advantica oferuje wielokanałową obsługę produktów bankowych i usług bankowych. Umożliwia obsługę nowoczesnych rozwiązań, wykorzystujących Open API (takich jak: AIS, PIS, CAF). Ze względu na wysoką elastyczność naszego produktu, jego wdrożenie możliwe jest w instytucjach finansowych oraz w bankach o dowolnym profilu działalności. Advantica jest zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić otwartość na zmiany i móc sprawnie reagować na szybko zmieniające się potrzeby banków i klientów. Składa się z dwóch funkcjonalnych interfejsów, przeznaczonych zarówno dla organizacji jak i dla klienta. Nasz produkt wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i rozwiązania klasy Personal Assistant.

Przemyślana architektura komponentów oraz doświadczony zespół specjalistów zapewnia łatwą integrację z obecnie posiadaną infrastrukturą banku. Wdrożenie może odbyć się w chmurze lub za pomocą tradycyjnych metod.

Od ponad 26 lat specjalizujemy się w dostarczaniu w pełni stabilnych, bezawaryjnych i pracujących w trybie 24/7/365 systemów.

Zespół analityków biznesowych Softax przygotuje indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji oraz obecnie posiadanej infrastruktury informatycznej.

Technologia
WEB BANK 3.0

Advantica jest naszym innowacyjnym oraz wysokorozwiniętym produktem bankowym. Zaawansowana technologia pozwala na wdrożenie i wykorzystanie nowoczesnych metod płatności, które zyskały dużą popularność wśród użytkowników bankowości elektronicznej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, klient instytucji finansowej może m.in. zdigitalizować swoją plastikową kartę płatniczą czy wykorzystać swoje dane biometryczne (np.: odcisk palca, wizerunek twarzy) do zalogowania lub autoryzacji dyspozycji.

Logowanie i autoryzacja odbywa się przy zastosowaniu autorskiego tokena mobilnego Softax, który wykorzystuje dane biometryczne. Token ten korzysta z bezpiecznych narzędzi kryptograficznych zaimplementowanych w telefonach iOS i Android. Dzięki korzyściom płynącym z zastosowania Big Data, oferta prezentowana klientom jest w pełni dopasowania i zindywidualizowana, zgodnie z paradygmatem Personal Finance Assistant (PFA). Ponadto, system wspiera najnowsze wymagania zdefiniowane w Payment Services Directive (PSD2) oraz Open Banking. Przedstawione rozwiązania są w pełni bezpieczne, stabilne, skalowalne i niezawodne, które Softax wdrożył w największych instytucjach finansowych w Polsce.

Stworzony dla
potrzeb banków oraz ich
Użytkowników

alt

Korzyści dla banków

 • Stabilność i bezawaryjność pracy w trybie 24/7/365,
 • Możliwość definiowania oraz edycji produktów i usług,
 • Wyświetlanie użytkownikom indywidualnie dopasowanych ofert,
 • Architektura umożliwia łatwą integrację z posiadanymi systemami,
 • Przejrzysty interfejs dla Back Office,
 • Dodawanie kampanii reklamowych z podziałem na kanały dostępowe oraz zakres użytkowników.

Korzyści dla użytkowników

 • Dostęp do bankowości elektronicznej 24/7/365,
 • Kontrola stanu finansów,
 • Natychmiastowe zasilenie konta nowymi środkami, dzięki rozpatrywaniu wniosków kredytowych przez automaty decyzyjne,
 • Nowoczesne aplikacje mobilne,
 • Prosty i intuicyjny interfejs serwisu bankowego,
 • Pomoc w zarządzaniu wydatkami oraz oszczędnościami.

Projektując system Advantica największą uwagę skupiliśmy na użytkownikach bankowości elektronicznej. Poddaliśmy dokładnej analizie ich modele zachowań, nawyki, oczekiwania oraz potrzeby.

Pozwoliło nam to opracować zestaw czynności oraz funkcji, które system powinien realizować, aby zachęcić użytkowników do wyboru naszego systemu. Utworzyliśmy listę kluczowych usług i produktów finansowych oferowanych przez banki, aby Advantica była kompleksowym produktem, spełniającym potrzeby instytucji finansowych oraz ich Klientów.

W Advantica usługi i funkcje udostępniane przez serwis służą klientowi i jego wygodzie. Zadbaliśmy o prosty i czytelny interfejs, aby korzystanie z niego było możliwie jak najbardziej intuicyjne. Pomimo zastosowania wielu nowatorskich rozwiązań, nie usunęliśmy możliwości realizacji dotychczasowych funkcji w sposób klasyczny. Dzięki temu, użytkownicy preferujący realizację usług w sposób klasyczny nie są zmuszani do zmiany swoich przyzwyczajeń. Użytkownicy otwarci na nowości technologiczne, mają do dyspozycji wiele nowych funkcjonalności (np. autoryzacja przy pomocy FaceID czy biometrii, obsługa kart wielowalutowych, przelew na numer telefonu oraz tworzenie skarbonek oszczędnościowych).

Z corocznie przeprowadzanych badań wynika, że stale rośnie liczba użytkowników bankowości elektronicznej, a bankowość elektroniczna cieszy się dużym zaufaniem wśród społeczeństwa.

Odpowiedź
na potrzeby klienta

System Advantica zakłada, że klient jest podłączony do banku w trybie ciągłym. Dzięki temu korzysta na bieżąco z oferowanych przez bank funkcjonalności i usług. Użytkownik serwisu jest natychmiast powiadamiany o realizacji danej transakcji (np. zakupy w sklepie, wypłata środków z bankomatu, wykonanie czy otrzymanie przelewu). Jeżeli Advantica rozpozna, że klient po wykonaniu danej transakcji może mieć trudność ze spłatą swoich zobowiązań, natychmiast go o tym powiadomi, sugerując rezygnację z dalszych zakupów lub oferując dostosowany do zdolności kredytowej debet na koncie.

Wygląd aplikacji mobilnej z powiadomieniami oraz interaktywną skalą debetową

Moduł Analizy Danych (MAD) gwarantuje indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb klienta

Sercem naszego autorskiego produktu jest Moduł Analizy Danych. Zadaniem MAD jest gromadzenie wszystkich zdarzeń wynikających z interakcji klienta z bankiem. Zdarzenia są odpowiednio indeksowane i kategoryzowane, aby na podstawie baz zawierających analizy statystyczne oraz wbudowane reguły, móc tworzyć perspektywy. Podstawową cechą MAD jest umiejętność pozyskiwania i analizowania działań klienta w trybie on-line oraz ich automatyczne udostępnianie do zewnętrznych interfejsów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik otrzymuje dostosowane do swoich potrzeb oferty produktów i usług, we właściwym czasie, miejscu oraz kanale komunikacji.

Przykładowe efekty zastosowania systemu analitycznego:

Rozbudowana funkcjonalność wyszukiwania

Uproszczona możliwość wyszukania obiektów transakcyjnych, produktów, usług i funkcji w serwisie.

Wielowymiarowa historia operacji

Analiza zachowań klienta pozwala przewidywać przyszłe operacje i sugerować ich wykonanie.

Generowanie podsumowania i prognozy finansowej

Wykorzystanie historycznych danych oraz analiza regularności rozliczeń (według odbiorców, częstotliwości, zakresów kwotowych, czy typów rozliczeń) umożliwia tworzenie podsumowania oraz prognozy finansowej.

kategorie

Inteligentna kategoryzacja

Inteligentna kategoryzacja danych według odbiorców, zamiast sfer życia, których pogrupowanie jest niejednoznaczne.

Personal Finance Assistant

Advantica to pierwszy system bankowy wykorzystujący funkcjonalność osobistego oraz wirtualnego asystenta finansowego. Projektując Advantica zależało nam, na stworzeniu nowoczesnego produktu, spełniającego oczekiwania najbardziej wymagających klientów oraz satysfakcjonującego użytkowników, którzy nie są zaawansowani technologicznie. Aby wyjść naprzeciw postawionym założeniom, stworzyliśmy interfejs, który rozpoznaje język naturalny Użytkownika. W praktyce, polega to na wprowadzeniu przez Użytkownika w polu tekstowym potrzeby lub żądania (np. Doładuj telefon).

Analogicznie usługa ta działa w aplikacji mobilnej, z tą różnicą, że dodatkowo obsługuje komendy głosowe. Podobnie jak w aplikacjach Siri, Cortana czy Google, można zadawać niesformalizowane pytania lub żądania (np. „Masz dla mnie ofertę lokaty?" czy "Zapłać podatek.")

Miejsce w architekturze IT banku

Advantica zawiera wbudowaną warstwę komunikacyjną WebServices zapewniającą wymianę danych pomiędzy wszystkimi systemami. Advantica wymaga integracji z wieloma aplikacjami oraz systemami funkcjonującymi w organizacji. Nasz zespół specjalistów ds. wdrożeń gwarantuje bezproblemową, sprawną oraz skuteczną integrację.

Nasze rozwiązanie osiąga wysoką wydajność i niezawodność dzięki efektywnemu połączeniu języków programowania oraz autorskich technologii Softax. Dzięki elastyczności architektury umożliwia organizacjom samodzielne rozszerzanie jej funkcjonalności.

Zaimplementowanie dodatkowych produktów Softax tworzy kompleksowe rozwiązanie z obszaru obsługi całego cyklu życia produktów finansowych oraz wielokanałowego przetwarzania transakcji finansowych.

Poniżej model wykorzystania systemu Advantica zaimplementowanego na korporacyjnej szynie usług (BPI), który współpracuje z innymi oferowanymi przez nas systemami:

CA – Centrum Autoryzacji to wysoce elastyczna platforma wykorzystywana do uwierzytelniania, autoryzacji, kontroli uprawnień oraz zarządzania procesami w organizacji.

BPI – Biznesowa Platforma Integracyjna to korporacyjna szyna usług służąca do przeprowadzania wygodnej, bezpiecznej i wydajnej wymianie danych pomiędzy aplikacjami w organizacji.

IFD – Interactive Fraud Detector to autorskie narzędzie służące do wykrywania i aktywnego przeciwdziałania nadużyciom w sieci. Gwarantuje dużą skuteczność i znacząco ogranicza liczbę ataków.

ICC – Nowoczesna platforma informatyczna zapewniająca kontakt pomiędzy obsługą firmy a jej klientami, za pomocą różnorodnych kanałów dystrybucji informacji.

BMK – Bank Micro Kernel jest w pełni funkcjonalnym, zintegrowanym, modułowym oraz wielowalutowym systemem bankowym. Wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne.

IPS – Platforma kartowo-płatnicza nowej generacji oferująca kompleksową obsługę produktów kartowych oraz usług płatniczych. Umożliwia obsługę zbliżeniowych płatności mobilnych.

Zastosowane
technologie

Core systemu
- Softax appCommon
- C/C++
Definiowanie produktów bankowych
- JavaScript
Dokumentacja usług
- XML Schema
- Swagger OpenAPI
API
- Softax IAN – Python z C/C++
Baza danych
- Oracle Database
- IBM DB2
- PostgreSQL
Integracja z systemami organizacji
- HTTP REST
- XML-RPC
- WebServices
- gRPC
- CORBA
- Pliki
Mobile
iOS
- Softax Kit
- Swift
- Objective-C
Android
- Softax SDK
- Kotlin
- Java
Web
- JavaScript + React
- Softax Core Components
Środowiska
- RedHat
- CentOS
- Debian
Wdrożenie
- Private Cloud – OpenShift
- klasyczne instalacje
Dystrybucje
- Docker Images dla Kubernetes/OpenShift
- RPM/DEB dla systemów z rodziny RedHat/CentOS i Debian
Potrzebujesz kompleksowego systemu bankowego dostosowanego do Twoich potrzeb?