BPI
Business Integration Platform

Korporacyjna
szyna usług

Biznesowa Platforma Integracyjna to korporacyjna szyna usług służąca do przeprowadzania wygodnej, bezpiecznej i wydajnej wymiany danych pomiędzy aplikacjami w organizacji.

Szyna BPI z powodzeniem integruje ponad 40 systemów w jednym z polskich banków
Zespół analityków Softax przygotuje kompleksową ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji

Pomoc w zarządzaniu infrastrukturą IT w Twojej organizacji

Sprawnie przeprowadzone wdrożenie

Biznesowa Platforma Integracyjna Softax to nowoczesny produkt informatyczny wykonany w technologii SOA (Service Oriented Architecture). BPI służy do przeprowadzania wygodnej, bezpiecznej i wydajnej wymiany danych pomiędzy aplikacjami w organizacji. Nasz autorski produkt umożliwia wzajemne zintegrowanie nielimitowanej liczby systemów. Przy czym, implementacja naszego oprogramowania nie wymaga znaczącej ani kosztownej ingerencji w obecnie posiadaną strukturę informatyczną instytucji. Udało nam się to uzyskać dzięki starannie zaprojektowanej architekturze oraz wieloletniemu doświadczeniu. Korporacyjna szyna usług Softax z powodzeniem funkcjonuje w wielu bankach oraz dużych instytucjach finansowych.

Softax projektując Biznesową Platformę Integracyjną skupił się na dostarczeniu elastycznego środowiska, które można dostosować zarówno do obecnie posiadanych systemów informatycznych, ale również do stale zmieniających się potrzeb biznesowych organizacji. Maksymalną wydajność osiągnęliśmy dzięki implementacji ogólnych interfejsów, których zadaniem jest bezpośrednia komunikacja z BPI. Integracja naszego systemu porządkuje, przyśpiesza oraz ułatwia przeprowadzanie procesów i wymiany danych pomiędzy wszystkimi posiadanymi systemami. Architektura naszego produktu gwarantuje najlepsze dostosowanie, przy możliwie najmniejszej ingerencji w aktualnie posiadaną infrastrukturę.

Dlaczego warto wybrać
Softax Business
Integration Platform?

Wieloletnie doświadczenie

Zespół specjalistów Softax posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania oraz wdrażania systemów dla największych banków w Polsce oraz instytucji finansowych.

Nieinwazyjna integracja

BPI to rozwiązanie w pełni dostosowane do potrzeb i uwarunkowań integrowanych aplikacji funkcjonujących w Twojej organizacji. Nie wymaga przeprowadzenia kosztownej przebudowy architektury.

Łatwa adaptacja

Zastosowaliśmy jednolity, oparty na XML, format komunikatów BPIMF. Opracowany przez Softax zakres obszarowy zawiera większość funkcjonalności występujących w organizacjach.

Wszechstronna komunikacja

BPI wspiera komunikację synchroniczną oraz asynchroniczną. Umożliwia wymianę komunikatów w trybie on-line oraz za pomocą mechanizmów plikowych. Dodatkowo zawsze dostępna jest optymalna metoda integracji z daną aplikacją.

Wykorzystywanie wbudowanych modułów

Nasz produkt posiada zaimplementowaną obsługę bramek do wielu różnorodnych systemów stosowanych w bankach i instytucjach finansowych. Ponadto, wbudowane szablony przepływów ułatwiają modelowanie procesów biznesowych.

Pełna kontrola

BPI daje wiele udogodnień, dzięki którym praca Back Office jest efektywniejsza. Przykładowe funkcjonalności: możliwość definiowania kalendarzy oraz harmonogramów, usługa powiadomień i raportów dla operatorów oraz możliwość definiowania uprawnień dla pracowników.

Elastyczne zarządzanie przepływami

Wbudowany Menedżer Przepływów (MP) umożliwia realizację przetwarzania opartego na schematach przepływów (workflow). Dzięki temu, możliwa jest obróbka danych, agregacja treści, czy realizacja mechanizmów typu cache. Dodatkowo MP pozwala na zapisanie stanu przetwarzania w dowolnym momencie, co jest szczególnie przydatne przy skomplikowanych procesach biznesowych.

Autorska architektura "no limit"

Doświadczenie oraz wielość przeprowadzonych z sukcesem wdrożeń, pozwoliło nam zaprojektować system stworzony do pracy ciągłej, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, wydajności i stabilności. Ze względu na autorski kod źródłowy, oferowana platforma jest w pełni dostosowana do potrzeb klienta, a ilość systemów jakie może zintegrować – nieograniczona.

Kompleksowa pomoc

Softax oferuje pomoc na każdym etapie projektu. Począwszy od przygotowania najlepszej oferty, po usługi support do wdrożonego już produktu.

Architektura systemu

Bramki są komponentami izolującymi integrowane aplikacje od szyny BPI. Projektowane są w taki sposób, aby format danych wymienianych z aplikacją, był taki, jakiego oczekuje aplikacja. Standardowo system zawiera trzy kategorie uniwersalnych bramek.

Pierwsza kategoria to bramka plikowa działająca jako deamon na systemach typu Unix, Linux, Vms lub jako serwis na MS Windows.

Druga kategoria to bramka HTTP (w formie wejściowej oraz wyjściowej), której zadaniem jest przesłanie treści w formie XML, zgodnie z obowiązkującym protokołem HTTP.

Trzecia kategoria to bramka Web Services, która podobnie do bramki HTTP, występuje w formie wejściowej i wyjściowej, obsługując przy tym protokół SOAP. Translacja komunikatów może być konfigurowana w języku XSLT.

Oprócz powyższych typów, Biznesowa Platforma Integracyjna zastosowała wiele dedykowanych rodzajów bramek B2B (np. MQSeries, Tuxedo czy Corba).

Monitorowanie procesów
na najwyższym poziomie

Niezwykle ważnym komponentem wbudowanym w system BPI jest Monitor Zdarzeń Technicznych. Umożliwia on m.in.: przeglądanie listy uruchomionych komponentów, raportowanie o błędach technicznych, uzyskiwanie informacji o wydajności, czy tworzenie statystyk z dowolnego obszaru.

Wizualizacja monitora zdarzeń

Wbudowane mechanizmy menedżerów

Budowa systemu BPI oraz zastosowanie ściśle współpracujących między sobą menedżerów, umożliwia wykonywanie i monitorowanie dowolnie skomponowanych przepływów danych pomiędzy systemami. Zarządzanie środowiskiem odbywa się dzięki dedykowanej Konsoli Operatora, która umożliwia dostęp do wszystkich mechanizmów poszczególnych menedżerów.

Menedżer przepływów

Menedżer Przepływów BPI odpowiada za realizację procesów biznesowych według zdefiniowanego wcześniej modelu. Definicje modeli opisane są w języku XML. Poszczególne reguły biznesowe, decydujące o przetwarzaniu mogą także być opisane w języku skryptowym Python.

Menedżer kalendarzy

Obsługa kalendarzy, godzin pracy systemów, dni wolnych, operacje typu stop system, stop klient, stop komunikat.

Menedżer harmonogramów

Obsługa definiowania i modyfikacji harmonogramów oraz inicjowania zadań wg definiowalnych reguł czasowych.

Menedżer wersji

Definiowanie i obsługa wersjonowania komunikatów w ramach zdefiniowanych strumieni przetwarzanych danych.

Menedżer operatorów

Zarządzanie użytkownikami systemu BPI z możliwością definiowania profili grupujących zestawy uprawnień.

Menedżer powiadomień

Konfiguracja powiadomień SMS/e-mail dotyczących reguł przetwarzania BPI i sytuacji awaryjnych.

Menedżer raportów

Definicja i wykonywanie raportów z przetwarzania lub dotyczących przetwarzanych danych biznesowych.

Bezpieczeństwo stawiamy
zawsze na pierwszym miejscu

Kluczową kwestią w procesie wymiany danych pomiędzy różnymi systemami lub aplikacjami, jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych. Za nieuprawnioną ingerencję uznaje się podmianę danych lub wprowadzenie danych pochodzących z nieuprawnionego systemu źródłowego. W niektórych przypadkach, ważne jest uniemożliwienie podglądu wymienianych danych. Ma to szczególne znaczenie dla przeciwdziałania nadużyciom wewnątrz organizacji. W systemie BPI zadbaliśmy o wszystko, dzięki czemu powstały następujące mechanizmy bezpieczeństwa:

Obsługa niekwalifikowanych podpisów cyfrowych
Umożliwia posłużenie się przez integrowane aplikacje podpisem zarówno jako konsument, jak i producent danych.
Szyfrowanie zawartości wymienianych danych
Możliwość szyfrowania plików lub komunikatów, np. WS-security dla WebServices.
Uwierzytelnienie nadawcy i odbiorcy
Przy użyciu certyfikatu lub mechanizmów SSO (Single Sign-On).
Podpisywanie danych przechowywanych w BPI
Silnik reguł biznesowych podpisuje krytyczne biznesowe dane w bazie danych.
Wykorzystanie skrótów kryptograficznych
Dedykowane dla aplikacji B2B, które nie stosują podpisów cyfrowych (np. dla wymiany plikowej).
Szyfrowanie transmisji danych
Obsługa protokołu TLS (Transport Layer Security).

Technologie

Środowisko
C++, Python, XML, Linux x86_64
Wydajność
Udokumentowane przetwarzanie milionów komunikatów i dziesiątek tysięcy plików dziennie
Architektura rozproszona
Łatwe skalowanie i przebudowa systemu
Redundancja/Failover
W rozproszonej konfiguracji system jest odporny na awarie pojedynczych komponentów
Bezprzerwowa rekonfiguracja
Zmiana parametrów i wymiana wersji odbywa się bez przerw w dostępności usługi
Bezpieczeństwo
Zastosowanie wszechstronnych mechanizmów bezpieczeństwa z wykorzystaniem wiodących technologii zabezpieczeń
Potrzebujesz bezpiecznej, wygodnej i wydajnej wymiany danych w Twojej organizacji?