BPI

Business
Integration Platform

Wymiana danych pomiędzy
nieograniczoną liczbą systemów
w organizacji


Bez ograniczeń

Platforma BPI oferuje bezpieczną oraz wydajną wymianę danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami w organizacji. Autorska architektura i wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć produkt, który potrafi zintegrować nielimitowaną liczbę systemów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz wydajności.

Bezpieczeństwo stawiamy zawsze na pierwszym miejscu

Kluczowa kwestią w procesie wymiany danych pomiędzy systemami lub aplikacjami jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych. Za nieuprawnioną ingerencję uznaje się podmianę danych lub wprowadzenie ich z nieuprawnionego źródła. Istotne jest również uniemożliwienie poglądu wymienianych danych. W naszym systemie wprowadziliśmy wzajemnie uzupełniające się mechanizmy bezpieczeństwa.
Obsługa niekwalifikowanych podpisów cyfrowych
Umożliwia posłużenie się przez zintegrowane aplikacje podpisem jako konsument lub producent danych.
Szyfrowanie zawartości wymienianych danych
Możliwość szyfrowania plików lub komunikatów np. Ws-security dla WebServices.
Podpisywanie danych
Silnik reguł biznesowych podpisuje krytyczne biznesowe dane w bazie danych.
Skróty kryptograficzne
Wykorzystanie dedykowanych aplikacji B2B, które nie stosują podpisów cyfrowych.

Dlaczego warto wybrać Softax Business Integration Platform?

Poznaj najważniejsze cechy naszego systemu, dzięki któremu ulepszysz zarządzanie w swojej organizacji.
Łatwa adaptacja
Zastosowanie jednolitego, opartego na XML, format komunikatów BPIMF.
Szablony
Wbudowane szablony przepływów ułatwiają i upraszczają modelowanie procesów biznesowych.
Komunikacja
Platforma wspiera komunikację synchroniczną oraz asynchroniczną.
Pełna kontrola
Możliwość definiowania kalendarzy, harmonogramów, powiadomień i różnorodnych raportów.
Wbudowane moduły
Obsługa popularnych bramek do systemów, które są stosowane w bankach i instytucjach finansowych.
Wdrożenie
Gwarantujemy przeprowadzenie nieinwazyjnej integracji, która nie wymaga kosztownej przebudowy posiadanej architektury.

Monitor zdarzeń technicznych

Wbudowana konsola jest odpowiedzialna za monitorowanie wszystkich procesów zachodzących w organizacji w jednym miejscu. Operator ma możliwość: przeglądania listy uruchomionych komponentów, raportowania o błędach technicznych, uzyskiwania informacji o wydajności czy tworzenia statystyk z dowolnego obszaru.

Wbudowane menedżery, które ułatwiają pracę

Zastosowanie współpracujących między sobą menedżerów umożliwia wykonywanie i monitorowanie dowolnie skomponowanych przepływów danych pomiędzy systemami.
Przepływy

Realizacja procesów biznesowych według zdefiniowanego wcześniej modelu.

Kalendarze

Obsługa kalendarzy, godzin pracy systemów, dni wolnych, operacji typu stop klient, stop system, stop komunikat.

Harmonogramy

Planowanie oraz modyfikacja harmonogramów oraz inicjowanie zadań według reguł czasowych.

Wersje

Definiowanie i obsługa wersjonowania komunikatów w ramach zdefiniowanych strumieni przetwarzanych danych.

Back Office

Uproszczone zarządzanie użytkownikami oraz definiowanie profili odpowiedzialnych za grupowanie zestawów uprawnień.

Powiadomienia

Konfiguracja powiadomień SMS/e-mail dotyczących przetwarzanych reguł oraz sytuacji awaryjnych.

Raporty

Definiowanie oraz tworzenie raportów z przetwarzania lub dotyczących przetwarzanych danych biznesowych.


Zastosowanie Business Integration Platform

Uproszczony schemat przedstawiający wykorzystanie BPI do integracji naszego autorskiego systemu core banking Advantica z zewnętrzna infrastrukturą informatyczną organizacji.

Wybierz sprawdzone rozwiązanie od najlepszego dostawcy oprogramowania

Stabilność
System jest odporny na awarie pojedynczych komponentów, a zmiana parametrów i wymiana wersji odbywa się bez przerw w dostępności usług. Udało się nam to osiągnąć, dzięki zastosowaniu rozproszonej architektury, która dodatkowo ułatwia skalowanie oraz przebudowę systemu.
Integracja
Starannie zaprojektowana architektura umożliwia zintegrowanie nielimitowanej liczby systemów. Nasz produkt z powodzeniem integruje ponad 40 systemów w jednym z największych banków w Polsce.
Wydajność
Oferowana przez nas korporacyjna szyna usług to sprawdzone oraz pewne rozwiązanie o udokumentowanej wydajności. Nasza platforma umożliwia przetwarzanie milionów komunikatów i dziesiątek tysięcy plików w ciągu doby.

Współpraca z Softax to wiele korzyści dla Ciebie

support 24/7/365
wdrożenia cloud
indywidualna oferta
najwyższe standardy bezpieczeństwa
zaawansowane technologie
autorskie rozwiązania
integracja z infrastrukturą

Wykrywanie nadużyć

Za aktywne przeciwdziałanie nadużyciom w sieci w naszych systemach odpowiada autorskie narzędzie Interactive Fraud Detector.

IFD
Interactive Fraud Detector

Potrzebujesz bezpiecznej i wydajnej wymiany danych w Twojej organizacji?
Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio na softax@softax.pl