SFO
Sales Front Office

Automatyczna sprzedaż produktów kredytowych i leasingowych

Sales Front Office Softax to nasz autorski system kompleksowej obsługi sprzedaży produktów kredytowych i leasingowych dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Umożliwia w pełni automatyczną oraz uproszczoną procedurę sprzedaży w systemie 24/7/365. Wdrożenie SFO to gwarancja większej sprzedaży produktów finansowych oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego dla instytucji finansowych. Dzięki możliwości indywidualnego dopasowania funkcjonalności systemu do potrzeb Klienta, SFO posiada niezwykle szeroki zakres zastosowania. Sprawdzi się we wszystkich kanałach sprzedaży, niezależnie od wartości oferowanych produktów. Od wielu lat nasz system wspomaga sprzedaż samochodów w jednym z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie.

Natychmiastowa decyzja kredytowa dzięki zastosowaniu automatów decyzyjnych.

Całkowity elektroniczny obieg dokumentów.

Wdrożone m.in. dla
Produkt został wdrożony dla m.in. Volkswagen Financial Services.
Wdrożenie
Wdrożenie przy pomocy zespołu specjalistów Softax może odbyć się w chmurze lub za pomocą tradycyjnych metod.
Wsparcie
Oferujemy support i gwarancję stabilności 24/7/365.
Oferta
Gwarantujemy dopasowanie produktu do Twoich potrzeb i posiadanej infrastruktury technicznej.

To tylko 4 kroki

Cechy

Platforma SFO to rozwiązanie łączące ze sobą wiele funkcjonalności oraz dedykowane aplikacje dla: Back Office, Front Office oraz dla Klientów. System można w pełni dostosować do indywidualnych potrzeb oraz procesów biznesowych Twojej organizacji. Dzięki elastyczności naszej platformy, proces integracji z obecnie posiadanymi systemami jest niezwykle prosty. SFO to kompleksowa obsługa sprzedażowa i posprzedażowa, z możliwością śledzenia procesów na każdym etapie oraz generowaniem raportów z wynikami sprzedaży.

Szybkość

Automatyczne wydawanie decyzij kredytowej dzięki zastosowaniu procesów scoringowych. Punktacja jest w pełni edytowalna dla zespołów Back Office.

Zmniejszone ryzyko

Dzięki zastosowaniu niezawodnego silnika reguł, ryzyko kredytowe znacząco maleje.

Portal Klienta

Dedykowany, czytelny i intuicyjny interfejs WWW oraz w formie aplikacji mobilnej dla klientów. Zawiera zbiór wszystkich umów, harmonogramów i spersonalizowanych ofert.

Elastyczność

Łatwa integracja z innymi systemami dzięki otwartej architekturze SOA oraz możliwość samodzielnego rozszerzania funkcjonalności przez wewnętrzne zespoły organizacji.

Modułowość i skalowalność

Budowa umożliwiająca łatwą i elastyczną rozbudowę systemu oraz wprowadzanie zmian funkcjonalnych.

Online

Elektroniczny obieg dokumentów, automatyczne wysyłanie konfigurowalnych powiadomień oraz załączanie dokumentów (np. OWU, TOiP).

Funkcjonalność

Możliwość rozszerzania funkcjonalności przez wewnętrzne zespoły Back Office.

Definiowanie produktów

Uproszczona procedura konfigurowania i edycji produktów.

Kontrola

Pełny wgląd do przeprowadzanych zmian w procesie (autor, zakres, czas).

Jednolitość

Ujednolicona funkcjonalność interfejsów dla Back/Front Offices.

Większa sprzedaż

Uzyskiwana dzięki automatycznie generowanym raportom z wynikami sprzedaży oraz możliwości śledzenia procesów na każdym etapie.

Kompleksowe rozwiązanie

SFO to system łączący ze sobą wiele komponentów oraz dedykowane aplikacje, aby skutecznie wspomagać procesy sprzedażowe i posprzedażowe.

Specjalnie dla Ciebie

System można w pełni dostosować do indywidualnych potrzeb oraz procesów biznesowych Twojej organizacji.

Moduły

Autoryzacja
Konfigurator ofert
Integracja
Obsługa procesów
Automat decyzyjny
Generator dokumentów
Sieć sprzedaży
Autoryzacja
Funkcjonalności są udostępniane użytkownikom w dedykowanych aplikacjach na podstawie określonych wcześniej uprawnień. Polityka uprawnień w SFO obejmuje:
 • Pojedyncze akcje,
 • Ekrany,
 • Dostęp do danych,
 • Dostęp do procesów.

Dedykowane aplikacje

Aplikacja Back Office

Aplikacja WWW przeznaczona dla pracowników organizacji

Jej zakres funkcjonalny obejmuje zarówno elementy administracyjne (m.in.: konfigurowanie ofert i sieci sprzedaży), jak również elementy dotyczące obsługi otrzymywanych wniosków. Aplikacja umożliwia podgląd i monitorowanie kolejek wniosków oczekujących na decyzję kredytową oraz kolejkę umów czekających na uruchomienie. Umożliwia porównanie wiarygodności podanych danych przez klientów (np. dotyczących zobowiązań finansowych) z danymi z systemów zewnętrznych jak: BIK lub KRD. Ekrany aplikacji dotyczące podjęcia decyzji kredytowej prezentują wszystkie dane zebrane przez automat decyzyjny wraz z przyczynami wydania decyzji warunkowej lub negatywnej.
Aplikacja Sprzedażowa

Aplikacja WWW przeznaczona dla sprzedawców oraz klientów wypełniających wniosek o finansowanie

Umożliwia przygotowanie wielu różnorodnych ofert finansowania, z opcją porównywania wariantów i wydrukowania kalkulacji wraz z harmonogramem płatności. Aplikacja zapewnia możliwość wypełnienia wniosku o finansowanie za pomocą dedykowanych formularzy, które są adekwatne do wybranej oferty, specyfiki Klienta, źródeł finansowania itp. Udostępnia wygenerowane automatycznie dokumenty niezbędne do wydruku oraz pozwala na załączenie w postaci elektronicznej wymaganych dokumentów (są one weryfikowane w ramach „checklist” dokumentów wymaganych do złożenia razem z wnioskiem). Aplikacja umożliwia przekazanie wniosku do rozpatrzenia oraz monitorowanie jego dalszego przebiegu w oparciu o zmieniające się statusy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, system SFO automatycznie generuje spersonalizowane dokumenty dotyczące uruchomienia umowy oraz druki statyczne wynikające z charakteru podpisywanej umowy.
Panel Klienta

Aplikacja WWW przeznaczona dla klientów

SFO posiada dedykowaną aplikację przeznaczoną dla klientów. Dzięki tej aplikacji, klient posiada dostęp do:

 • Wszystkich swoich danych,
 • Posiadanych produktów,
 • Listy wniosków oczekujących,
 • Podpisanych umów oraz wszystkich dokumentów,
 • Wysokości zobowiązań i ich czasu trwania,
 • Harmonogramów płatności,
 • Numerów rachunków, na które powinny wpływać środki za zobowiązania.

Dodatkowo portal służy do komunikacji pomiędzy klientem a sprzedawcą. Jest to aplikacja ułatwiająca i porządkująca wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty klienta.

Zastosowane
technologie

Core systemu
- Softax appCommon
- C/C++
Definiowanie produktów bankowych
- JavaScript
Dokumentacja usług
- XML Schema
- Swagger OpenAPI
API
- Softax IAN – Python z C/C++
Baza danych
- Oracle Database
- IBM DB2
- PostgreSQL
Integracja z systemami organizacji
- HTTP REST
- XML-RPC
- WebServices
- gRPC
- CORBA
- Pliki
Mobile
iOS
- Softax Kit
- Swift
- Objective-C
Android
- Softax SDK
- Kotlin
- Java
Web
- JavaScript + React
- Softax Core Components
Środowiska
- RedHat
- CentOS
- Debian
Wdrożenie
- Private Cloud – OpenShift
- klasyczne instalacje
Dystrybucje
- Docker Images dla Kubernetes/OpenShift
- RPM/DEB dla systemów z rodziny RedHat/CentOS i Debian
Chcesz sprawniej zarządzać sprzedażą produktów kredytowych i leasingowych?